Szkolenie składa się z dwóch modułów teoretycznych, które realizowane są równolegle przez cały okres szkolenia. Pierwszy, ogólny, obejmuje zagadnienia psychoanalizy i psychoterapii psychoanalitycznej ogólnej, m.in.: teorie i techniki psychoanalityczne, zagadnienia etyczne i psychopatologię. Drugi, specjalistyczny, obejmuje zagadnienia związane z psychoanalizą i psychoterapią dzieci i młodzieży, m.in.: obserwacja niemowląt, pomoc okołoporodowa, technika pracy z dziećmi, młodzieżą i rodziną, współpraca ze środowiskiem, procesy grupowe i rodzinne, psychopatologia dzieci i młodzieży, zagadnienia etyczne, teorie rozwojowe, teorie więzi, seminaria kliniczne (w sumie ponad 600 godzin dydaktycznych).

Terapeuci, którzy odbywają lub ukończyli szkolenie ogólne z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej afiliowane przez PTPP, mogą realizować drugi moduł szkolenia, bez obowiązku uczestniczenia w pierwszym.

Uczymy naszych studentów swobodnego korzystania z wiedzy psychoanalitycznej. Na początku roku terapeuci zapoznają się z historią psychoanalizy. Podczas szkolenia w największym stopniu odwołujemy się do teorii Melanii Klein i jej kontynuatorów, jednak studenci zapoznają się również z innymi teoriami i podejściami psychoanalitycznymi, takimi jak teorie A. Freud, D. Winnicotta i analityków szkoły niezależnej, M. Mahler, teorie więzi, psychoanaliza francuska, neuropsychoanaliza.

Przygotowujemy studentów do pracy w różnych, często skomplikowanych sytuacjach rodzinnych i instytucjonalnych, dlatego podczas seminariów klinicznych omawiamy poza terapią pacjentów również pracę z rodzicami, rodzinami, oraz z matkami w sytuacji okołoporodowej. Studenci uczestniczą również w seminariach lub warsztatach piświęconych tych zagadnieniom. Zwracamy uwagę na współpracę z instytucjami i specjalistami opiekującymi się dziećmi i rodziną, aby studenci mogli zapoznać się ze specyfiką ich pracy i potrafili nawiązać adekwatną i terapeutyczną współpracę.

Ponieważ praca z rodzinami i dziećmi często stawia terapeutę przed niespodziewanymi komplikacjami i wyzwaniami, przez cały okres szkolenia odbywają się seminaria etyczne, podczas których dyskutujemy problemy z jakimi borykają się terapeuci. Najpóźniej w trakcie 1 roku szkolenia studenci podejmują pracę z dziećmi i/lub młodzieżą. Praca ta przedstawiana jest na seminariach klinicznych oraz poddawana regularnej szkoleniowej superwizji indywidualnej. W 3 roku szkolenia studenci podejmują pracę z rodzicami, która poddawana jest superwizji podczas seminariów klinicznych.

Szkolenie odbywa się raz w miesiącu w weekendy (moduł podstawowy odbywa się w soboty, a specjalistyczny w niedziele).

Szkoleniem kieruje Rada Szkolenia w składzie:

Ora Dresner - psychoanalityk, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, członek British Psychoanalytic Association, International Psychoanalitycal Association, Tavistock Society of Psychotherapists oraz Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Od 1977 roku szkoliła się i mieszka w Londynie. Prowadzi praktykę prywatną, jest także dyrektorem Camden Psychotherapy Unit. Prowadzi szeroką działalność dydaktyczną i superwizyjną, również na rzecz organizacji szkolących w psychoanalizie i psychoterapii psychoanalitycznej, wykłada w Tavistock Clinic. Od lat szkoli i superwizuje w Warszawie i Trójmieście, prowadząc między innymi seminaria Obserwacji Niemowląt.

Małgorzata Sadowska - psychoanalityk Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i International Psychoanalitycal Association. Superwizor paychoterapii dzieci, młodzieży i dorosłych Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Terapeuta szkoleniowy, superwizor terapii dzieci, młodzieży i dorosłych Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywała w Terapeutycznym Oddziale Dziennym dla Dzieci Mazowieckiego Centrum Neurorehabilitacji i Psychiatrii w Zagórzu oraz w praktyce prywatnej.

Robert Sadowski - psychoanalityk Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i International Psychoanalitycal Association. Superwizor psychoterapii dzieci, młodzieży i dorosłych Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Terapeuta szkoleniowy oraz superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywał w Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapii oraz w praktyce prywatnej. Prowadził lub prowadzi seminaria w szkoleniach: Psychoanalitycznej Szkole Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej Poznań oraz w Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym.

Kryteria kwalifikacji do szkolenia:

- Rozpoczęcie własnej psychoterapii szkoleniowej u terapeuty szkoleniowego PTPP lub psychoanalityk IPA, w wymiarze co najmniej 3 sesji tygodniowo (w uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość rozpoczęcia psychoterapii szkoleniowej od drugiego roku szkolenia)

- Doświadczenie kliniczne w pracy z dziećmi, młodzieżą lub osobami dorosłymi

Kandydaci spełniający powyższe kryteria będą przyjmowani do szkolenia decyzją Rady Szkolenia po złożeniu ankiety aplikacyjnej oraz odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej.

Kolejna edycja szkolenia rozpocznie się we wrześniu 2016 r.

IkonaRegulamin szkolenia w psychoanalitycznej terapii dzieci i młodzieży