anna kulaesz-jaworska psychoterapeuta

KONTEKST HISTORYCZNY

W ślad za psychoanalizą dorosłych bardzo szybko rozwinęła się psychoanaliza dzieci. Pierwszą psychoanalityczką dzieci i młodzieży była Hermine Hug-Hellmuth. Niedługo potem (w latach 20-tych i 30-tych XX wieku), podążając           za teoriami Freuda, bardzo intensywnie rozwinęły psychoanalizę dzieci Anna Freud i Melanie Klein. Znaczący wkład wnieśli również: D. Winnicott, M. Mahler, J. Bowlby, E. Bick, M. i M.E. Laufer i in. W Polsce pierwszą psychoanalityczką dzieci i młodzieży była Eugenia Sokolnicka. Prace analityków dziecięcych pozwoliły lepiej rozumieć przebieg rozwoju i jego kryzysy, takie jak problemy separacyjne, seksualność, trudności w uczeniu się, fobie, zachowania agresywne, załamania rozwoju w adolescencji i in. Psychoanaliza rozwinęła również myślenie o szerszym kontekście dziecka – jego rodzinie i środowisku. Dla analityków ważna stała się nie tylko praca z dzieckiem i jego rodziną, ale również możliwość aplikowania wiedzy analitycznej do instytucji i udostępniania jej rodzicom. Uważano, że ważne jest, aby świat wewnętrzny dzieci mógł być rozumiany przez ich środowisko i aby w codziennym życiu mogły one uzyskać odpowiednie wsparcie. Bardzo szybko rozwinęła się również psychoterapia dzieci, która może być znacznie bardziej dostępna dla większej liczby pacjentów.

MISJA SZKOŁY

Celem naszej Szkoły jest rozpowszechnianie oraz poszerzanie wiedzy psychoanalitycznej i doświadczenia klinicznego w pracy z dziećmi i młodzieżą, zarówno wśród terapeutów jak i innych specjalistów zajmujących się dziećmi, młodzieżą i rodziną w instytucjach publicznych (szkoły, szpitale, domy dziecka i in.). Cel ten realizujemy poprzez warsztaty i szkolenia dla psychoterapeutów i innych specjalistów. Szkolenia dla psychoterapeutów są zgodne z wytycznymi Sekcji Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP) oraz Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP). Ich celem jest profesjonalne przygotowanie terapeutów do prowadzenia psychoanalitycznej psychoterapii dzieci i młodzieży. Prowadzimy dwa zaawansowane kursy afiliowane przez PTPP, przygotowujące studentów do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty dzieci i młodzieży PTPP.

ORGANIZATORZY

Małgorzata Sadowska - psychoanalityk Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i International Psychoanalitycal Association. Terapeuta szkoleniowy, superwizor terapii dzieci, młodzieży i dorosłych Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Superwizor psychoterapii dzieci, młodzieży i dorosłych Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywała w Terapeutycznym Oddziale Dziennym dla Dzieci Mazowieckiego Centrum Neurorehabilitacji i Psychiatrii w Zagórzu oraz w praktyce prywatnej.

Robert Sadowski - psychoanalityk Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i International Psychoanalytical Association. Superwizor psychoterapii dzieci, młodzieży i dorosłych Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Terapeuta szkoleniowy oraz superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Doświadczenie kliniczne w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywał w Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapii oraz w praktyce prywatnej. Szkolił m.in. w Psychoanalitycznej Szkole Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej Poznań.

Ora Dresner - konsultantk merytoryczny wszystkich programów szkoleniowych i ich przebiegu w Szkole. Psychoanalityk, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, członek British Psychoanalytic Association, International Psychoanalitycal Association, Tavistock Society of Psychotherapists oraz Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Od 1977 roku szkoliła się i mieszka w Londynie. Prowadzi praktykę prywatną, jest także dyrektorem Camden Psychotherapy Unit. Prowadzi szeroką działalność dydaktyczną i superwizyjną, również na rzecz organizacji szkolących w psychoanalizie i psychoterapii psychoanalitycznej, wykłada w Tavistock Clinic. Od lat szkoli i superwizuje w Warszawie i Trójmieście, prowadząc między innymi seminaria Obserwacji Niemowląt.