H1

https://medsen.pl/
Kąt poprzeczny wlotu acetabularnego (zwany również kątem Sharpa i jest to zazwyczaj kąt określany przez kąt acetabularny bez dalszego opisu) można określić poprzez pomiar kąta pomiędzy linią przechodzącą od górnej do dolnej krawędzi acetabularnej a płaszczyzną poziomą; kąt, który zwykle mierzy 51° w chwili narodzin i 40° u dorosłych i który wpływa na acetabularne boczne
TOP